Giới thiệu Bộ môn Báo chí

Bộ môn Báo chí quản lí việc giảng dạy các học phần sau:

Nhập môn quan hệ công chúng

Nhập môn truyền thông

Pháp luật và đạo đức truyền thông

Hoạt động quảng cáo

Hoạch định chiến lược quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng nội bộ và cộng đồng

Viết và biên tập tập tin

Đọc và xem tin tức

Copywriting

Tâm lí học truyền thông

Tổ chức hoạt động báo chí

Tổ chức sự kiện ngành Quan hệ công chúng

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Nghệ thuật nói trước công chúng

Xử lí khủng hoảng truyền thông

Đây là những học phần cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ sở và chuyên sâu về ngành Quan hệ công chúng. Trên nền tảng những kiến thức, kĩ năng này, người học có thể thực hiện các công việc của một người làm công tác quan hệ công chúng như viết tin, viết thông cáo báo chí, tổ chức hội nghị, tổ chức sự kiện, thuyết trình, ….

Xem thêm
Xem tất cả Bộ môn Báo chí